Hos Alfa Specialaffald håndterer vi special og farligt affald både hos private og virksomheder. Der er altså tale om at vi henter og hånterer affald, der er farligt for miljøet som kemikalier og olieaffald. Vi bestræber os efter at være bæredygtige, og vi genanvender så meget affald som muligt. Vi har adresse i Næstved.

Adresse

Adresse:

-

Telefon:

-