Dokument 24

Vil du udarbejde juridiske dokumenter uden, at det koster dig en formue? Vil du også gerne selv bestemme, hvornår dokumenterne skal udarbejdes?

Dokument 24 er en juridisk virksomhed, der hjælper alle danskere med at oprette juridiske dokumenter online.

Fremtidsfuldmagter

Et af de vigtigste dokumenter, der bør oprettes er en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt sikrer, at der er nogen til at hjælpe dig, hvis du ikke selv er ved dine fulde fem. Det kan f.eks. være, at du bliver senil dement, får en hjerneblødning eller på anden vis ikke kan tage vare på dig selv. Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, så vil det være Staten, der træffer beslutninger på dine vegne. Det vil sige, at det er en sagsbehandler, der skal bestemme om du f.eks. skal sælge dit hus, på plejehjem og mange andre ting. De fleste danskere vil gerne have, at det er deres nærmeste, der træffer disse beslutninger på vegne af dem. Hvis du er en af dem, der vil have hjælp fra f.eks. din ægtefælle, børn eller forældre i stedet for Staten, så skal du oprette en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der træder i kraft ude i fremtiden, hvis der skulle være behov for det. Fuldmagten gives til dem, som du ønsker skal bestemme på dine vegne, hvis du ikke selv kan ude i fremtiden. Du kan selv bestemme, hvad disse personer skal kunne bestemme på dine vegne, og du altid trække fuldmagten tilbage, hvis du alligevel ikke ønsker, at disse personer skal bestemme over dig ude i fremtiden.

I krafttrædelse

Hvornår træder den i kraft? En fremtidsfuldmagt træder først i kraft i det øjeblik, at du enten selv beder om det eller, at dine nærmeste beder om det. Hvis dine nærmeste beder om ikrafttrædelse, så skal der en lægefaglig vurdering til + Statsforvaltningen skal godkende fremtidsfuldmagtens ikrafttrædelse.

Opret online

Alle i Danmark bør oprette en fremtidsfuldmagt, hvis de vil sikre sig selv og deres familie på bedst mulig vis. Det hele kan oprettes online hos Dokument 24, og det er nemt og enkelt at oprette.

Adresse

Adresse:

Ben Webstersvej 38, 5. th, 2450 København SV

GPS:

55.646522, 12.551580100000024

Telefon:
Kontakt ejer