UnigGardin.no er blandt Nordens førende forhandler inden for gardiner og lignende tekstiler. Der er både shops i Danmark, Norge og Sverige, og det er altså muligt at få et gardin, uanset om du er bosiddende i et af disse lande.

Dansk butik udvider i Norden

Butikkens hovedsæde befinder sig i Nyborg, og det er da også her, den blev stiftet. Siden er virksomheden dog ekspanderet voldsomt, hvilket har resulteret i, at den på nuværende tidspunkt er den største forhandler inden for gardiner og lignende tekstiler. Siden UnigGardin blev stiftet, er der røget mange gardiner afsted til glade kunder. Faktisk er der blevet solgt mere end en million gardiner, hvilket i den grad er imponerende for en dansk webshop – dog tæller de også med, de webshops, der ikke er beliggende i Danmark.

Du får gardinet, som du vil have det

Når du bestiller gardiner hos UnigGardin, så er det vigtigt, at du ved, at gardinet bliver produceret lige nøjagtigt efter dine mål og dine ønsker. alle gardiner har desuden mulighed for at gøre en række tilvalg, som kommer dig til gode som kunde. Eksempelvis kan du selv vælge farve, betjeningsside og -type – og så videre. Du kan få lige præcis den type gardin, du godt kunne tænke dig. Om det er et plissegardin, eller om det er et fuldstændigt traditionelt gardin i hvide nuancer, så er det hos UnigGardin du skal gøre din handel.

Dine gardiner bliver sendt direkte fra fabrikken

Du får leveret direkte til døren, når du bestiller dine nye gardiner hos UnigGardin. Det betyder, at du har mulighed for at få sendt dine gardiner direkte fra fabrikken, hvilket er medvirkende til, at leveringsprocessen bliver så hurtig og optimal som overhovedet muligt. Det er smart, og der går ikke længe, fra du har bestilt, og indtil du modtager dine nye gardiner.

 

Adresse

Adresse:

Postboks 4691 Nydalen NO-0405 Oslo

Telefon: